ประกาศมูลนิธิ "กำธน สินธวานนท์" ที่ 2/2561 เรื่อง การประกวดผลงานทางวิชาการ และรางวัลผู้กระทำความดี