ประกาศมูลนิธิ "กำธน สินธวานนท์" ที่ 1/2561 เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลมูลนิธิ "กำธน สินธวานนท์" ประจำปี 2560