ประกาศมูลนิธิ "กำธน สินธวานนท์" ที่ 1/2560 เรื่อง การประกวดผลงานทางวิชาการ และรางวัลผู้กระทำความดี ประจำปี 2560