รายนามผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการประจำปี 2545

 

1. หนูจันทร์ นามอ่อนตา ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมสำหรับศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า กฟผ. แบบ Open System Architecture โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Computerized Control System/Windows Based

รางวัลที่ 1 : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

2. ชลอ นาคชาติ ระบบควบคุมรวมอเนกประสงค์

รางวัลที่ 3 : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

3. เรวัตร สุวรรณกิตติ หนังสือ Pocket Book เรื่อง "เขื่อนวิกฤต"

รางวัลชมเชย : สาขาสังคมและสิ่งแวดล้อม

4. ประวัติ ธนะราช ระบบเครื่องชั่งน้ำหนักวัตถุพลอยได้โดยใช้บาร์โค้ด

รางวัลชมเชย : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

5. พิพัฒน์ ธนาภรณ์ชินพงษ์ โปรแกรมช่วยงานตรวจสอบระบบ TV Translator และระบบโปรแกรมสอบเทียบเครื่องมือวัดสื่อสารแบบอัตโนมัติ

รางวัลชมเชย : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

6. กำพล พาหิระ โครงงานจัดทำโปรแกรมเครื่องจำลองโรงไฟฟ้าพลังน้ำด้วยคอมพิวเตอร์

รางวัลชมเชย : สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์

7. เกียรติศักดิ์ เตียวกุล Vibration Problem of The Steam Turbine of Coal-Fired Power Plant

รางวัลชมเชย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

8. กมล แก้วประไพ และคณะ รถชิงช้าไต่สายสำหรับงานซ่อมบำรุงรักษา Overhead Ground Wire

รางวัลชมเชย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย