การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบรางวัลมูลนิธิ "กำธน สินธวานนท์" สำหรับผลงานทางวิชาการและผู้กระทำความดี ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562

IMG 0061

A606 4

IMG 9994

A606 25

A606 28

IMG 9917

IMG 9963

IMG 9948

       มูลนิธิ "กำธน สินธวานนท์" ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงาน เข้าร่วมประกวดผลงานทางวิชาการ และรางวัลผู้กระทำความดี  
เพื่อเสนอขอรับรางวัลมูลนิธิ 
กำธน สินธวานนท์” ประจำปี 2561


    123654789

การดำเนินการ

 

1. ผู้สนใจให้จัดส่งผลงานตามแบบฟอร์มการเสนอผลงานแนบท้ายประกาศ

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

   • รางวัลผลงานทางวิชาการ ส่งที่ เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ รางวัลมูลนิธิ กำธน สินธวานนท์” 
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ห้อง 475 อาคาร ท.100 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย นนทบุรี 
โทรศัพท์ 0-2436-7109

     >>>>>>> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางกัญจนา ภู่ประสิทธิ์ฤทธิ์ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ห้อง 473 อาคาร ท.100 โทรศัพท์ 0-2436-7155 โทรสาร 0-2436-7195 <<<<<<<

   • รางวัล ผู้กระทำความดี ส่งที่ เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกผู้กระทำความดี     ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ห้อง 389 อาคาร ท.100

 

2. คณะกรรมการมูลนิธิจะพิจารณาและประกาศผลการตัดสินประมาณเดือนสิงหาคม 2561

 

3. การตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

4. การมอบรางวัลประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561

 (คลิ๊ก) ประกาศมูลนิธิ "กำธน สินธวานนท์"       ที่ 2/2561 เรื่อง การประกวดผลงานทางวิชาการ และรางวัลผู้กระทำความดี ประจำปี 2561   

 

       มูลนิธิ "กำธน สินธวานนท์" ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงาน เข้าร่วมประกวดผลงานทางวิชาการ และรางวัลผู้กระทำความดี  
เพื่อเสนอขอรับรางวัลมูลนิธิ 
กำธน สินธวานนท์” ประจำปี 2560

                 มูลนิธิ "กำธน สินธวานนท์" ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงาน เข้าร่วมประกวดผลงานทางวิชาการ และรางวัลผู้กระทำความดี เพื่อเสนอขอรับรางวัลมูลนิธิ กำธน สินธวานนท์ประจำปี 2559 

                องคมนตรีให้เกียรติมอบรางวัลมูลนิธิ กำธน สินธวานนท์ประจำปี ๒๕๕๗ สร้างขวัญ กำลังใจ และเชิดชูผลงาน แก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่สร้างคุณประโยชน์ และเป็นผู้กระทำความดี สร้างชื่อเสียง ให้แก่องค์การ รวม ๑๑ รางวัล